Služby
 O firme       
 Aktuality       
 Produkty       
 Služby       
 Cairo       
 Kontakt       
 
  Správa a servis infomačných systémov a výpočtovej techniky – outsourcing
    Pre väčšinu firiem je lacnejšie dať si spravovať informačné technológie odbornými pracovníkmi externej firmy ako vlastnými internými zamestancami, ktorým okrem mzdových a odvodových nákladov treba zabezpečiť kancelárske priestory, výpočtovú techniku, softvér, telefóny, školenia a pod.
    V rámci správy a servisu infomačných systémov a výpočtovej techniky zabezpečujeme:
   
 • dodávky, inštalácie, údržbu, profylaktiku a opravy technických zariadení ako sú počítače, monitory, tlačiarne a pod.
 •  
 • dodávky, inštalácie, údržbu, opravy fyzickej vrstvy počítačových sietí a komunikačných zariadení – kabeláže, prepínačov, rozbočovačov, smerovačov, prevodníkov, antén, prístupových bodov a pod.
 •  
 • špeciálnu pozornosť venujeme prevádzke serverov a ich operačných systémov, pri ktorých sa pravidelnými kontrolami a údržbou snažíme predchádzať poruchám a výpadkom.
 •  
 • dodávky, inštalácie, údržbu, aktualizácie, konfigurácie operačných systémov a aplikačných programov pracovných staníc.
 •  
 • analýzu, riešenie, odstraňovanie vzniknutých problémov a optimalizáciu prevádzky s cieľom čo najefektívnejšieho využitia výpočtovej techniky.
 •  
 • poradenstvo a konzultácie.
 • Dodávky výpočtovej techniky
    Na základe vyše 15 ročného pôsobenia v odbore a získaných skúseností dodávame zariadenia výrobcov s overenou kvalitou, nízkou poruchovosťou, dlhou životnosťou a veľký dôraz kladieme na pružný servis, pretože nie je výnimkou, keď opravy z nedostatku náhradných dielov a zle zabezpečenej logistiky trvajú niekedy aj dva mesiace.
    Nie sme zástancami predaja za každú cenu – ak vidíme, že si zákazník žiada riešenie, ktoré nebude spĺňať prevádzkové nároky, ale hlavným kritériom kvality je cena, radšej od obchodu ustúpime.
    Za roky nášho pôsobenia by sme vedeli uviesť dosť dlhý zoznam výrobcov, ktorí už neexistujú. Išlo najmä o rôzne ázijské spoločnosti vyrábajúce rôzne prevažne nespoľahlivé a nekompatibilné komponenty do počítačov. Aj v našom regióne je veľa predajcov takýchto výrobkov, pričom, keď zákazník reklamuje nespoľahlivosť výrobku, je odbitý vyjadrením, že počas testovania u predajcu sa žiadna chyba neprejavila.
  Poradenstvo a konzultácie
    Našim zákazníkom sa snažíme po zohľadnení požiadaviek na prevádzku pomôcť pri návrhu a výbere.