O firme AnaSys
 O firme       
 Aktuality       
 Produkty       
 Služby       
 Cairo       
 Kontakt       
 
 
AnaSys s.r.o.
 
Firma vznikla v roku 1994 s cieľom poskytovať zákazníkom služby týkajúce systémovej intergácie výpočtovej techniky.
Ide najmä správu a servis informačných systémov t.j. počítačov, počítačových sietí, operačných sytémov, aplikačných programov, komunikácie cez internet.
Samostatnou oblasťou je vývoj aplikačných programov a informačných systémov, konzultácie a poradenstvo.
Našou snahou je plniť požiadavky a riešiť problémy zákazníkov tak, aby čo najefektívnejšie využívali vlastnú vypočtovú techniku.
Od začiatku našej činnosti sa snažíme poskytnúť viac. Nechceme sme len predávať krabice a premiestňovať ich z bodu A do bodu B. Počítač vie predať hocikto a veľa krát systémom „Predaj a ujdi“, keď dodávateľ zariadenia nie je ochotný riešiť vzniknutý problém a vyhovára sa, chybu spôsobuje práve to zariadenie alebo jeho súčasť, ktorú on nedodal.
My pred takýmito problémami neutekáme a snažíme sa ich riešiť a to aj vtedy, ak nie sme dodávateľom problémového zariadenia. Vždy sme na strane zakázníka a nekryjeme chyby iných dodávateľov alebo výrobcov. Zanalyzujeme závadu, po zistení jej pričíny závadu odstránime alebo zabezpečíme opravu zariadenia, pričom v prípade platnej záruky vybavíme aj reklamáciu u neochotného dodávateľa. Často sa stretávame s tým, že dodávateľ z dôvodu neschopnosti rieši problém predajom nového zariadenia. Typickým príkladom takéhoto dodávateľa je riešenie „pomalej“ počítačovej siete je návrh na kúpu nového servera a to bez analýzy súčasného stavu počítačovej siete, pričom „starý“ server nemá často ani dva roky.
My sa snažíme zakázníkovi na základe predpokladaného využitia vybrať vhodnú konfiguráciu zariadenia, doviezť, zapojiť, predviesť, a ak je záujem aj zaškoliť a pomôcť pri riešení konkrétnych problémov a situácií vzniknutých počas práce s výpočtovou technikou.