Aktuality
 O firme       
 Aktuality       
 Produkty       
 Služby       
 Cairo       
 Kontakt       
 
 
Kontrolný výkaz DPH
Od 1.1.2014 je novou povinnosťou platiteľov dane z pridanej hodnoty podávať v elektronickej forme aj Kontrolný výkaz DPH. Do programu AnaSys Cairo je zapracovaný tak, že užívateľ nemusí zadávať žiadne ďalšie údaje pre zaradenie dokladu do kontrolného výkazu, využíva sa iba definícia členenia DPH, ktorá už v programe existuje.

 
Zoznam rizikových subjektov
Finančná správa na svojej internetovej stránke zverejňuje okrem iného aj zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie. Ak s takýmto subjektom napriek tomu obchodujete po dátume zverejnenia v tomto zozname, ručíte za plnú výšku DPH na faktúre. Do programu AnaSys Cairo bol tento zoznam zapracovaný tak, že je zdieľaný pre všetky spracovávané firmy. Zoznam si môže užívateľ aktualizovať podľa potreby, pri každej aktualizácii programu je zaistená nová verzia tohto zoznamu.

 
Zmena platenia odvodov pre štatutárov s majetkovou účasťou
Od 1.1.2014 vstúpila do platnosti novela zákona o Sociálnom poistení, podľa ktorej zamestnávateľ neplatí odvod na garančné poistenie za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.
Zmenu je potrebné SP ohlásiť na Registračnom liste fyzickej osoby do 31.1.2014, ak takýto zamestnanec bol v pracovnom pomere aj k 31.12.2013.

 
Výhody pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných
Od 1.11.2013 vstúpila do platnosti novela zákona o Sociálnom poistení a o Zdravotnom poistení, na základe ktorej je možné pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných uplatniť odvodové zvýhodnenie v platení odvodov.

 
Minimálna mzda od 1.1.2014
Od 1.1.2014 je mesačná minimálna mzda stanovená na 352.00 Eur a minimálna hodinová mzda stanovená na 2.023 Eur

Implementácia SEPA do bankovej praxe
Slovenské banky postupne zavádzajú do praxe SEPA štandard, čo znamená, že v bankovom styku sa začína používať IBAN číslo účtu a SWIFT kód. Povinné uvádzanie IBAN čísla účtu už na svojich príkazoch zaviedla Slovenská sporiteľňa, a.s.

 
Životné minimum a daňový bonus
Od 1.7.2013 sa stanovuje nová suma životného minima na hodnotu 198.09 eur.
Súčasne sa zvyšuje aj suma daňového bonusu od 1.7.2013, a to na 21.41 eur mesačne.